Portfoolio - Portfolio

Ülevaade minu töödest läbi aastate.
Overview of my works throughout the years.

Veebidisain - Web design


Tasuta kujundus. Veebruar 2016
Free template. February 2016


Isiklik veebileht. Kevad 2013
Personal webpage. Spring 2013


Isiklik blogi. Kevad 2013
Personal blog. Spring 2013


Isiklik veebileht. September 2011
Personal webpage. September 2011


Lõpetamata disainileht. Juuni 2010
Unfinished design page. June 2010


Isiklik veebileht. Juuli 2009
Personal webpage. July 2009


Tasuta kujundus. Juuli 2009
Free template. July 2009


Isiklik veebileht. Veebruar 2009
Personal webpage. February 2009


Isiklik veebileht. Aprill 2008
Personal webpage. April 2008


Osa isiklikust veebilehest. November 2007
Part of a personal webpage. November 2007


Isiklik veebileht. November 2007
Personal webpage. November 2007

Raamatukujundus - Book design


Isiklik luuleraamat. Jaanuar 2013
Personal poetry book. January 2013


Luuleraamat. November 2013
Poetry book. November 2013


Luuleraamat. Aprill 2013
Poetry book. April 2013

Fotograafia - Photography


Valmimas...
In process...